Черкаський виконком затвердив порядок виплати стипендій членам сімей загиблих учасників АТО

Черкаський виконком затвердив порядок виплати стипендій членам сімей загиблих учасників АТО Виконавчий комітет Черкаської міської ради затвердив порядок надання щомісячної стипендії членам сімей учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, які загинули або померли внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов’язаних із захистом Батьківщини.

Право на отримання стипендії мають члени сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, визнані такими відповідно до законодавства, які зареєстровані та проживають у м. Черкаси.

До членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил належать:

утриманці загиблого, яким у зв'язку з цим виплачується пенсія;
батьки;
один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;
діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;
діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти.

До членів сімей померлих учасників антитерористичної операції належать:
дружина (чоловік), які не одружилися вдруге;
батьки;
неповнолітні діти;
діти, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Обов’язковою умовою для отримання стипендії є перебування отримувача на обліку в Єдиному Державному Реєстрі осіб, які мають право на пільги.

Стипендія неповнолітнім дітям виплачується матері (батькові) або законному представнику.

Стипендією є щомісячна виплата з міського бюджету у розмірі 2,0 тис. грн.

Заяву на призначення стипендії отримувачі подають до відділу звернень департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради після набуття права на неї, в подальшому - щорічно в грудні поточного року, для призначення стипендії на наступний рік.

Під час першого звернення для призначення стипендії отримувач разом із заявою подає наступні документи:

копія документу, що посвідчує особу отримувача;
копія довідки про присвоєння номера платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
копія посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого);
копія витягу з протоколу засідання Центральної військово-лікарської комісії по встановленню причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв;
копія свідоцтва про смерть учасника антитерористичної операції/операції об’єднаних сил;
реквізити банківського рахунку для перерахування коштів;
в окремих випадках - інші документи, що безпосередньо впливають на право отримувача на призначення стипендії (довідка про навчання, копія довідки про встановлення інвалідності, довідка про реєстрацію місця проживання, тощо).

Подані отримувачем документи формуються в особову справу та зберігаються в департаменті соціальної політики Черкаської міської ради.

Головним розпорядником коштів, передбачених у міському бюджеті для надання стипендії, є департамент соціальної політики Черкаської міської ради.
Виплата стипендії здійснюється у разі наявності коштів міського бюджету, виділених на зазначені цілі та в межах затверджених асигнувань через перерахування коштів на рахунки отримувачів допомоги, відкриті ними у банківських установах.

Підставою для виплати стипендії є розпорядження міського голови про виділення коштів, підготовлене головним розпорядником коштів на підставі документів, зазначених у пункті 1.5 цього порядку.

Виплата стипендії припиняється у випадку:
смерті отримувача;
зміни місця реєстрації та проживання (переїзд за межі м. Черкаси);
зміни сімейного стану отримувача (одруження);
досягнення отримувачем повноліття (18 років), за виключенням випадків, коли отримувач навчається за денною формою навчання у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах та має право отримувати стипендію до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 23 років.

Про зміну обставин, що впливають на право отримувати стипендію, отримувач (або його представник) зобов’язаний повідомити департамент соціальної політики Черкаської міської ради протягом 15 днів з моменту виникнення таких обставин.

Виплата стипендії припиняється з місяця, наступного за настанням відповідних змін. У разі несвоєчасного повідомлення отримувачем (або його представником) про обставини, що впливають виплату стипендії, надмірно отримані кошти стягуються за весь період неправомірного отримання у встановленому законодавством порядку.
27.11.2018 18:40
Якщо знайшли помилку - повідомте нам, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter